เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค  ครั้งที่ ปี     ค้นหาด้วย  [ ]
 [  ] 
- จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 1401   - หมู่ ส่งเกรดแล้ว 1398 หมู่  - ตรวจสอบเกรดแล้ว 1401 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาคณะG.LecG.Labจำนวนผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101101421Business Economics ForecastingG8000107วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง1/5/2018 4:28:13 PM1/9/2018 3:23:37 PM
201101421Business Economics ForecastingG900055วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง1/5/2018 4:27:59 PM1/9/2018 3:25:38 PM
301418132Fundamentals of ComputingS870028สุชาดา ชมจันทร์12/26/2017 3:27:09 PM12/27/2017 7:35:12 PM
401418132Fundamentals of ComputingS800053สุชาดา ชมจันทร์12/26/2017 3:19:48 PM12/27/2017 7:47:56 PM
501131411Securities AnalysisR800065กมลธัญ พรไพศาลวิจิต12/26/2017 3:04:53 PM12/27/2017 4:10:55 PM
601131411Securities AnalysisR850073กมลธัญ พรไพศาลวิจิต12/26/2017 3:04:37 PM12/27/2017 4:12:16 PM
701418114Introduction to Computer ScienceS870046สุชาดา ชมจันทร์12/26/2017 2:58:37 PM12/27/2017 7:36:49 PM
801418114Introduction to Computer ScienceS800083สุชาดา ชมจันทร์12/26/2017 2:45:49 PM12/27/2017 7:45:21 PM
901175144Thai Classical Dance For HealthS086039ศราวุฒิ สีต๊ะสาร12/26/2017 12:41:34 PM12/28/2017 4:16:53 PM
1003754372English for Accountant IIR801040James Rodgers12/26/2017 11:52:29 AM12/26/2017 4:29:21 PM
1101355204Fundamental English Listening-SpeakingR851043Garry Norris12/26/2017 11:46:36 AM12/26/2017 4:27:12 PM
1201420111General Physics IS8000124ดลลักษณ์ มานพ12/26/2017 9:54:32 AM12/24/2017 8:53:28 AM
1303760433Environmental Management AccountingR85086086พัชนิจ เนาวพันธ์12/26/2017 5:53:58 AM12/28/2017 10:51:23 AM
1403760433Environmental Management AccountingR80083069พัชนิจ เนาวพันธ์12/26/2017 5:47:59 AM12/28/2017 10:52:57 AM
1503600014Creative Problem Solving and Critical Thinking SkillsT804053ปุณณะ ยศปัญญา12/26/2017 5:14:02 AM12/26/2017 5:08:01 PM
1603760321Principles of Advanced Accounting IIR850081วัฒนา จันทร์นาคิน12/26/2017 3:23:34 AM12/28/2017 4:02:36 PM
1703760321Principles of Advanced Accounting IIR8000100วัฒนา จันทร์นาคิน12/26/2017 3:23:15 AM12/28/2017 4:05:23 PM
1801418112Fundamental Programming ConceptsS87088045สุพาพร บรรดาศักดิ์12/26/2017 1:17:54 AM12/28/2017 11:18:16 AM
1901418112Fundamental Programming ConceptsS80083142สุพาพร บรรดาศักดิ์12/26/2017 1:11:29 AM12/28/2017 11:16:49 AM
2001418112Fundamental Programming ConceptsS80083041สุพาพร บรรดาศักดิ์12/26/2017 1:06:23 AM12/28/2017 11:15:38 AM
2101175112Badminton for HealthS086140สุริยัน สุวรรณกาล12/26/2017 12:09:54 AM1/8/2018 11:17:00 AM
2202739422Database SystemsS870054สุพาพร บรรดาศักดิ์12/26/2017 12:09:02 AM12/27/2017 8:02:45 PM
2302739422Database SystemsS800051สุพาพร บรรดาศักดิ์12/26/2017 12:00:42 AM12/27/2017 7:38:19 PM
2401175112Badminton for HealthS086038สุริยัน สุวรรณกาล12/25/2017 11:57:43 PM1/8/2018 11:15:54 AM
2503521483Principles of Maritime Transport and Logistics PlanningsM800084ชาตินักรบ แสงสว่าง12/25/2017 11:37:07 PM12/28/2017 2:22:10 PM
2602739435Data Mining Technologies and ApplicationsS8000117สุพาพร บรรดาศักดิ์12/25/2017 11:15:13 PM12/27/2017 7:41:23 PM
2703501341Ship Hydrodynamics IM801037ยอดชาย เตียเปิ้น12/25/2017 11:13:26 PM12/28/2017 12:39:05 PM
2803501341Ship Hydrodynamics IM800035ยอดชาย เตียเปิ้น12/25/2017 11:09:28 PM12/28/2017 12:40:06 PM
2903501444Computation Fluid Dynamics for Naval ArchitectsM80008ยอดชาย เตียเปิ้น12/25/2017 10:43:10 PM12/28/2017 12:36:55 PM
3003501495Naval Architecture and Marine Engineering Project PreparationM083012ยอดชาย เตียเปิ้น12/25/2017 10:38:53 PM12/28/2017 12:36:10 PM
3103759351International Financial Management IR850033สุนทรี เหล่าพัดจัน,จตุพร ตังคธัช12/25/2017 10:20:18 PM12/28/2017 11:08:10 AM
3203521253Maintain a Safe Navigational WatchM800029อ.นฤพันธ์ โชติช่วง,อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์12/25/2017 10:10:44 PM12/28/2017 1:59:06 PM
3303521253Maintain a Safe Navigational WatchM801030อ.นฤพันธ์ โชติช่วง,อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์12/25/2017 10:10:38 PM12/28/2017 2:00:05 PM
3403521253Maintain a Safe Navigational WatchM802026อ.นฤพันธ์ โชติช่วง,อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์12/25/2017 10:10:30 PM12/28/2017 2:00:38 PM
3503762321International Financial ManagementR850046สุนทรี เหล่าพัดจัน,จตุพร ตังคธัช12/25/2017 10:06:51 PM12/28/2017 11:19:36 AM
3603521111Mathematics for NavigatorM800024วัลลีย์ นวนมุสิก12/25/2017 9:53:34 PM12/28/2017 1:50:48 PM
3703759311Financial Communication and PresentationR85086084พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย12/25/2017 9:49:33 PM12/28/2017 3:58:43 PM
3801425322Wastewater TreatmentS80083056เกริก วงศ์สอนธรรม,เมธี จันทโรปกรณ์,สุนทรี12/25/2017 9:27:36 PM12/26/2017 4:54:16 PM
3903501262Computation in Naval Architecture and Marine EngineeringM80283212วัลลีย์ นวนมุสิก12/25/2017 9:07:21 PM12/28/2017 1:50:32 PM
4003501262Computation in Naval Architecture and Marine EngineeringM80183157วัลลีย์ นวนมุสิก12/25/2017 9:03:45 PM12/28/2017 1:51:51 PM
4101999111Knowledge of the LandS829040เกริก วงศ์สอนธรรม12/25/2017 8:52:53 PM12/26/2017 4:52:51 PM
4201999111Knowledge of the LandS833060เกริก วงศ์สอนธรรม,ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง12/25/2017 8:52:28 PM12/26/2017 4:51:50 PM
4303604381Mechanical Engineering Laboratory IT08994อ.พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:48:44 PM12/27/2017 4:14:24 PM
4403604381Mechanical Engineering Laboratory IT08394อ.พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:48:37 PM12/27/2017 4:13:48 PM
4503604111Engineering DrawingT8088381พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:48:28 PM12/27/2017 4:13:07 PM
4603604111Engineering DrawingT80783731พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:46:57 PM12/27/2017 4:12:37 PM
4703600014Creative Problem Solving and Critical Thinking SkillsT803050พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:46:45 PM12/27/2017 4:05:36 PM
4803604111Engineering DrawingT80583533อ.พุฒิพงศ์ ขุนทรง12/25/2017 8:45:49 PM12/27/2017 4:06:57 PM
4903501262Computation in Naval Architecture and Marine EngineeringM80083054วัลลีย์ นวนมุสิก12/25/2017 8:44:41 PM12/28/2017 1:45:59 PM
5003523381Warehouse Design and OperationsM800056ชาตินักรบ แสงสว่าง12/25/2017 8:43:10 PM12/28/2017 2:26:40 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา6361632
2วิทยาการจัดการ5245245240
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ1271271270
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา2912902911
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา3963963960