เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค  ครั้งที่ ปี     ค้นหาด้วย  [ ]
 [  ] 
- จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 1335   - หมู่ ส่งเกรดแล้ว 93 หมู่  - ตรวจสอบเกรดแล้ว 0 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาคณะG.LecG.Labจำนวนผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
103604381Mechanical Engineering Laboratory IT08414ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ5/20/2018 3:15:43 PM 
203604381Mechanical Engineering Laboratory IT08313ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ5/20/2018 3:13:50 PM 
303603484Computer Game DevelopmentT800040อ.สรวุฒิ ชัยดรุณ5/20/2018 12:22:53 PM 
401101417Comparative Economic DevelopmentG800034ฐิติวรรณ ศรีเจริญ,วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง5/20/2018 12:14:06 PM 
503604381Mechanical Engineering Laboratory IT08463อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์5/20/2018 12:09:36 PM 
603604381Mechanical Engineering Laboratory IT08364อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์5/20/2018 12:08:24 PM 
701358102Elementary Japanese IIR800045Katsuyuki Horie5/20/2018 11:16:19 AM 
803754113Fundamental English IIIR854049อุบล ธเนศชัยคุปต์5/20/2018 10:59:47 AM 
901355113Foundation English IIIR806044อุบล ธเนศชัยคุปต์5/20/2018 10:48:54 AM 
1001362101Chinese IR800040กนกพร นุ่มทอง5/19/2018 2:08:42 PM 
1101362101Chinese IR850029กนกพร นุ่มทอง5/19/2018 2:01:21 PM 
1203754113Fundamental English IIIR853048ปิยะดา โล5/19/2018 11:05:34 AM 
1303754113Fundamental English IIIR804048ปิยะดา โล5/19/2018 10:56:25 AM 
1403754113Fundamental English IIIR801048ปิยะดา โล5/19/2018 10:47:06 AM 
1503754373English for Food and Beverage ServiceR850038ปิยะดา โล5/19/2018 10:36:51 AM 
1603754373English for Food and Beverage ServiceR800047ปิยะดา โล5/19/2018 10:20:46 AM 
1703754392English for RecruitmentR800013ปิยะดา โล5/19/2018 10:04:45 AM 
1803754271English for CareersR850033พิมพ์ชนก พิทักษ์ชัยะบุตร5/18/2018 2:42:40 PM 
1903754271English for CareersR800038พิมพ์ชนก พิทักษ์ชัยะบุตร5/18/2018 2:33:05 PM 
2001355113Foundation English IIIR807036คมเดือน โพธิสุวรรณ5/18/2018 11:05:14 AM 
2103754113Fundamental English IIIR80608คมเดือน โพธิสุวรรณ5/18/2018 10:52:33 AM 
2201101282Macroeconomics IIG9000110ชิราภรณ์ วงศ์แสน,ภานุพงษ์ สุขเกิด5/18/2018 10:18:59 AM 
2301101282Macroeconomics IIG8010101ชิราภรณ์ วงศ์แสน,ภานุพงษ์ สุขเกิด5/18/2018 10:18:51 AM 
2401101282Macroeconomics IIG800092ชิราภรณ์ วงศ์แสน,ภานุพงษ์ สุขเกิด5/18/2018 10:18:40 AM 
2503523498Special ProblemsM80109เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์5/17/2018 10:44:33 PM 
2603523373Business Document for Maritime TransportationM800057เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์5/17/2018 10:43:48 PM 
2703521472Port ManagementM801037เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์5/17/2018 10:40:44 PM 
2803521472Port ManagementM800040เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์5/17/2018 10:37:54 PM 
2901203416Geographic Information Systems for EngineersT8008309อนุเผ่า อบแพทย์5/17/2018 8:22:39 PM 
3001175154Martial Art with BoxingS083039มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 4:21:35 PM 
3101175129Futsal for HealthS083240มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 4:17:39 PM 
3201175129Futsal for HealthS083140มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 4:14:05 PM 
3301175129Futsal for HealthS083045มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 4:06:10 PM 
3401175124Handball for HealthS083341มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 4:03:57 PM 
3501175124Handball for HealthS083240มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 3:58:34 PM 
3601175124Handball for HealthS083140มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 3:55:06 PM 
3701175124Handball for HealthS083044มหาลาภ ป้อมสุข5/17/2018 3:51:48 PM 
3801362201Chinese IIIR80004ณัฐพร ช่างประดับ5/17/2018 2:08:02 PM 
3901419213Laboratory in General MicrobiologyS083121จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล5/17/2018 1:09:01 PM 
4001419213Laboratory in General MicrobiologyS083023จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล5/17/2018 1:00:42 PM 
4103501482Marine Refrigerator and Air ConditionerM803030ธีร์ เชานนทปัญญา5/17/2018 12:03:19 PM 
4203501482Marine Refrigerator and Air ConditionerM802025ธีร์ เชานนทปัญญา5/17/2018 12:00:08 PM 
4303501482Marine Refrigerator and Air ConditionerM801032ธีร์ เชานนทปัญญา,จารุพันธ์ หนูสมตน5/17/2018 11:16:27 AM 
4403757123Mathematics for BusinessR851084เรืองเดช ศิริกิจ5/17/2018 11:10:43 AM 
4503757123Mathematics for BusinessR8040107เรืองเดช ศิริกิจ5/17/2018 11:10:34 AM 
4603501482Marine Refrigerator and Air ConditionerM800063ธีร์ เชาวนนทปัญญา5/17/2018 10:53:25 AM 
4702731373Graph Theory and ApplicationsS800054พงษ์สัญ ประกฤตศรี5/16/2018 5:04:00 PM 
4801417271Introductory Discrete MathematicsS800016พงษ์สัญ ประกฤตศรี5/16/2018 2:57:47 PM 
4902731151Discrete MathematicsS800034พงษ์สัญ ประกฤตศรี5/16/2018 2:57:35 PM 
5003523372Vessel Chartering and ProvisionM800055เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์5/16/2018 2:27:06 PM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา614057
2วิทยาการจัดการ466350431
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ146150131
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา284260258
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา378130365