-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01110531Advanced Financial Business Economics
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  350
  01110542International Marketing Business Economics
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  280
  01110551Business Econ. of Project Analysis & Evalua.
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  350
  01110553Advanced Business Economics Policies
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5202
  370
  01110595Independent Study
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  240
  01110597Seminar
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 1-XG65513Sat-8.30-17.30 : 5202
  370
  01110599Thesis
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 6-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  130
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  370
  -รักษาสถานภาพนิสิต(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  00000000Maintain Student Status
 • ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน
 • 0-XG80
  XE06
  XE28
  XE29
  XE55
  XE56
  XE70
  XJ01
  XJ80
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  0-1000


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน