ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี( TCAS 5)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
กำหนดการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169