ประกาศรับสมัคร
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169