จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา คลิกที่นี่
กราฟแสดงจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 

 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169